Información LGTBI


Associacions LGTBI a Catalunya

Associacions LGTB a l’estat espanyol

Associacions LGTB internacionals

Altres webs (portals, informació, campanyes,…)

Webs personals

Inout Radio

 Desconocidas y Fascinantes

Denúncia de fets contra lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Despatologització de la transsexualitat

Guía – Cambio de inscripción registral de sexo y nombre

Fòrum d’opinió i notícies

Prou discriminació a les persones grans LGTBI