L’associació GAG


El GAG és una associació de caràcter lúdic, cultural i reivindicatiu que va néixer el 1999 amb el propòsit d’ajudar la col·lectivitat LGBTI i potencializar els valors democràtics cap a més justícia i igualtat. Els seus diversos treballs ja van incloure: memòria històrica LGBTI, documentals, campanyes de sensibilització, xerrades, cineforums, concursos de fotografia, visites culturals, debats, exposicions, etc. Aquestes activitats fomenten l’emancipació integral de cada persona.