XIV Concurs de Fotografia GAG (Bases 2018)

Pòster XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2018)

XIV Concurs de Fotografia GAG ( Bases 2018)

Termini de recepció de les fotografies serà el 9 de desembre 2018
Envia les fotos a amicsgais@amicsgais.org

(Versión en castellano en el enlace)

Bases del catorzè Concurs de Fotografia “Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)” 

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l’Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).

Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
Màxim tres fotografies per participant.

Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

Títol de l’obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.

Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà fins al 9 de desembre de 2018.

Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l’adreça amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
d’una foto, s’haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d’Inscripció:
Gratuïts.

Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTBI.

Veredicte:
El seu veredicte serà inapel·lable.

Premis:
S’atorgarà un premi de 100 euros a la millor fotografia.

Admissió:
Un jurat d’admissió desqualificarà aquelles obres que no s’ajustin a les bases.

Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a l’autora o autor premiat.

Exposició:
Les obres admeses al concurs seran exposades al web de l’associació (www.amicsgais.org).
Una selecció d’aquestes obres serà objecte d’una exposició pública al Espai Jove Garcilaso
(Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 17-12-2018 al 9-01-2019. L’organització es reserva
la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.

L’acte d’inauguració serà el 22-12-2018 a les 19: 30h, a càrrec d’una persona representant del Districte de Sant Andreu i un fotògraf professional i President del jurat, fent-se a continuació el lliurament de premis a la fotografia guanyadora.

En paral·lel, hi haurà una exposició del 40è aniversari de la primera manifestació LGBTI en la clandestinitat a Barcelona.

Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l’organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les tres fotos guanyadores podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBI conduïdes pel GAG.

Tràmits i informació:
E-mail: amicsgais@amicsgais.org
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: 
www.amicsgais.org

 

https://www.amicsgais.org/xiv-concurs-de-fotografia-de-lassociacio-grup-damics-gais-lesbianes-transsexuals-i-bisexuals-gag/