XVII Concurs de Fotografia LGTBIQ – G.A.G. (Bases 2021)


Bases del dissetè Concurs de Fotografia “Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l’Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).

Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
Màxim tres fotografies per participant.

Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

Títol de l’obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.

Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà fins al 10 de desembre de 2021.

Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l’adreça amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
d’una foto, s’haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d’Inscripció:
Gratuïts.

Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTBI.

Veredicte:
El seu veredicte serà inapel•lable.

Premis:
S’atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.

Admissió:
Un jurat d’admissió desqualificarà aquelles obres que no s’ajustin a les bases.

Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a l’autora o autor premiat.

Exposició:
Les obres admeses al concurs seràn exposades online al web de l’associació (www.amicsgais.org).

Una selecció d’aquestes obres serà objecte d’una exposició pública . En una sala d’exposicions. El lloc està encara per determinar. Tot depèn de l’evolució de la pandèmia. Si és permès avisarem per la web. L’organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.

L’acte d’inauguració serà el 17 de desembre a les 17.30 presencialment o en línia ja avisem per la web de l’associació pròximament

Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l’organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les tres fotos guanyadores podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBI conduïdes pel GAG.

Tràmits i informació:

E-mail: amicsgais@amicsgais.org
Tel.: 650.21.74.77 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org

Exposició online

2021