Jordi Rallo i Casanovas — 10 anys de polítiques sectorials LGTB

Fotografia de Jordi Rallo

El 1997 el Parlament va desenvolupar la Llei de parelles de fet, i dins d’Esquerra va sorgir la necessitat de disposar d’un grup intern per assessorar el partit. Després d’una important tasca de conscienciació interna, aquest es va crear l’any 98 de la mà de Josep Maria Orteu, Enric Martí i jo mateix.

Després d’una dècada, ara és bon moment per fer balanç del camí que ha recorregut la lluita pels drets, el reconeixement social i la normalització del col·lectiu LGTB (Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals). Han estat molts anys de feina i treball constant, fet amb la il·lusió i el convenciment que un dia la igualtat, la tolerància i el respecte serien sinònims de catalanitat. Avui, creure en una Catalunya justa, oberta i tolerant, on la discriminació sigui un concepte caducat, ja no és una utopia. És, doncs, de justícia, mirar enrere i sentir-nos orgullosos de tots els passos que hem aconseguit tots plegats, des de la societat civil i les institucions.

Amb l’entrada d’Esquerra en les diferents institucions, els objectius del col·lectiu LGTB han anat prenent forma i han esdevingut una realitat que avui podem celebrar. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha creat l’oficina OND (Oficina per la No Discriminació), el Consell municipal de gais, lesbianes i homes i dones transsexuals, i la primera guia oficial de turisme LGTB de la península per a la promoció internacional de la ciutat. També des del govern municipal s’ha promogut el teixit associatiu LGTB, s’ha aconseguit la penjada del penó a l’Ajuntament i el suport de la institució a la celebració dels EuroGames, entre d’altres. Així mateix, són molt destacables les accions empreses per altres ajuntaments com els de Sitges, Lleida o Reus, a favor de les polítiques LGTB.

La tasca d’Esquerra dins de la Generalitat ha representat la introducció d’aquestes polítiques a nivell nacional: des del Govern del nostre país s’ha aconseguit crear un programa específic pel col·lectiu LGTB i un pla transversal, així com el Consell Nacional de Gais, Lesbianes i homes i dones Transsexuals, hem desenvolupat la Llei de l’adopció, la publicació d’una bibliografia LGTB, la recepció al Palau de la generalitat del col·lectiu LGTB, la entrada de la Generalitat de Catalunya a la ILGA, etc…, actualment s’està preparant la Llei contra l’homofòbia. Tanmateix, el Parlament de Catalunya va celebrar una recepció pel col·lectiu LGTB i ha aprovat per unanimitat l’actualització del Codi Civil Català en llibre IV incorporant la filiació de les lesbianes i el reconeixement dels mateixos drets a totes les formes de parella. Per altra banda, no podem oblidar l’imprescindible paper d’Esquerra al Congrés espanyol, amb l’aprovació de la Llei del Matrimoni, la Llei de la Transsexualitat, o les esmenes presentades sobre el VIH o les famílies nombroses.

Durant molts anys, els catalans i catalanes ens miràvem els nostres veïns del nord amb admiració i un cert grau d’enveja. Cercàvem models a imitar, un horitzó que ens marqués el camí que havíem de recórrer. Avui podem afirmar que hem fet un llarg camí, una travessa difícil però satisfactòria; estem contents d’haver arribat fins aquí: per molts, Catalunya i Barcelona són ara els models a imita; ens hem convertit en referent com a societat tolerant amb la diversitat,i fins i tot hem superant aquelles Nacions que tant admiràvem.

Esquerra continuarà treballant les polítiques socials: treballem per la gent, per aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin garantits els drets bàsics i perquè un dia, en un futur ben pròxim, en puguem tornar a fer balanç, havent aconseguit que cap home o dona es pugui sentir discriminat per la seva situació social, el seu origen, la seva orientació sexual, etc. El referent LGTB és Esquerra i els valors que defensa. El nostre objectiu és un país d’homes i dones lliures i iguals, un país just i tolerant, una societat moderna i respectuosa, però alhora exigent amb els seus drets.

Jordi Rallo i Casanovas
President de la Comissió Sectorial LGTB d’Esquerra
http://gltb.blogspot.com